WHAT WE DO  •  WAT DOEN ONS?

Day hikes

We go on a variety of hikes suitable for a wide range of fitness and adventure levels. Most weekends we plan a day hike for the Saturday.

Place of departure: At the parking area in front of the JS Marais building, Victoria Street, opposite the Conservatorium.

Meeting time: As indicated on the Hiking Programme and confirmed with the hike leader.

Dagstappe

Ons onderneem ’n verskeidenheid stappe wat geskik is vir ‘n verskeidenheid grade van fiksheid en avontuurlustigheid. Daar is omtrent elke Saterdag ’n dagstap.

Vertrekpunt: By die parkeerarea voor die JS Maraisgebou, Victoriastraat, regoor die Konservatorium.

Aanmeldtyd: Soos in die Stapprogram aangedui en met die stapleier bevestig.

Permit / multiday hikes

Doing a permit hike implies that we have to limit the number of persons in the group. It is therefore essential to consult beforehand with the assigned leader of the hike to ascertain that there is a vacancy on the hike. When someone has booked a place on the hike they are responsible for the payment of the permit fee, unless someone else can be found to fill the place.

Permit / multi-dag stappe

Wanneer ons ‘n permitstap doen, beteken dit gewoonlik dat ons net met ‘n beperkte aantal persone mag stap. Daarom is dit noodsaaklik dat u vooraf met die aangeduide stapleier moet skakel en seker maak dat daar vir u plek op die stap is. Wanneer ‘n persoon plek op ‘n permitstap bespreek is hy/sy verantwoordelik vir die permitgeld, tensy iemand anders in sy/haar plek gevind word.

Information & Hiking Programme

Use the following link to download our latest Information & Hiking Programme:

January 2021

Please contact the individual hike leaders to register for a hike.

Previous hiking programmes:
October 2020
January 2020
July 2019
January 2019
July 2018
January 2018
July 2017
January 2017
July 2016
January 2016
July 2015

Inligting & stapprogram

Gebruik die volgende skakel om die mees onlangse Inligting & Stapprogram af te laai:

Januarie 2021

Kontak asseblief die stapleiers om vir ’n stap te registreer.

Vorige stapprogramme:
Oktober 2020
Januarie 2020
Julie 2019
Januarie 2019
Julie 2018
Januarie 2018
Julie 2017
Januarie 2017
Julie 2016
Januarie 2016
Julie 2015

Other events

All club members are invited to join us for our end of year function usually held at the end of November.

Ander byeenkomste

Alle klublede word uitgenooi om die jaareindfunksie op die einde November by te woon.