USEFUL INFORMATION  • NUTTIGE INLIGTING

Hike grading

In combination, these specify the level of difficulty of each hike (eg. 2A, 3B or 2D).

1:  easy
2:  slightly strenuous
3:  exhausting exercise
4:  only for the fittest

A:  no exposure to heights
B:  a little rock climbing, but no more difficulty than scaling a short laddder
C:  some exposure to heights – not for the faint-hearted
D:  lots of exposure to heights

Gradering van stappe

Saamgevoeg, spesifiseer die onderstaande kodes die moeilikheidsgraad van elke stap (bv. 2A, 3B of 2D).

1:  maklik
2:  effens vermoeiend
3:  uitputtende oefening
4:  slegs vir die fiksstes

A:  geen blootstelling aan hoogtes
B:  ’n klein bietjie rotsklim, maar nie moeiliker as om ’n kort leertjie te klim nie
C:  heelwat blootstelling aan hoogtes – nie vir die wankelmoediges ni
D:  baie blootstelling  aan hoogtes

The Hiking Organisation of South Africa

The Hiking Organisation of South Africa website (HOSA) has many useful resources.

Voetslaanorganisasie van Suidelike Afrika

Die Voetslaanorganisasie van Suidelike Afrika (VOSA) se webblad het baie nuttige inligting.

Route descriptions

The Footprint Hiking Club website has detailed, up to date descriptions of most hiking routes in South Africa.

Roetebeskrywings

Die Footprint Hiking Club se webblad het  volledige en onlangse beskrywings van die meeste roetes in Suid-Afrika.

Wild Cards

Wild Card membership gives you unlimited access to most of Southern Africa’s premier conservation areas, depending on the type of cluster you choose. As many of the hikes take place in nature conservation areas, it’s very useful (and cost effective) to have one.

Wild Cards

Wild Card lidmaatskap gee u onbeperkte toegang tot die meeste van Suid-Afrika se top bewaringsgebiede, afhangende van die tipe “cluster” wat u kies. Aangesien baie van die stappe in natuurgebiede is, is dit baie gerieflik (en geldbesparend) om een te hê.