USEFUL INFORMATION  • NUTTIGE INLIGTING

Hike grading

In combination, these specify the level of difficulty of each hike (eg. 2A, 3B or 2D).

1:  easy
2:  slightly strenuous
3:  exhausting exercise
4:  only for the fittest

A:  no exposure to heights
B:  a little rock climbing, but no more difficulty than scaling a short laddder
C:  some exposure to heights – not for the faint-hearted
D:  lots of exposure to heights

Gradering van stappe

Saamgevoeg, spesifiseer die onderstaande kodes die moeilikheidsgraad van elke stap (bv. 2A, 3B of 2D).

1:  maklik
2:  effens vermoeiend
3:  uitputtende oefening
4:  slegs vir die fiksstes

A:  geen blootstelling aan hoogtes
B:  ’n klein bietjie rotsklim, maar nie moeiliker as om ’n kort leertjie te klim nie
C:  heelwat blootstelling aan hoogtes – nie vir die wankelmoediges ni
D:  baie blootstelling  aan hoogtes

Route descriptions

The following websites have fairly detailed, up to date descriptions of hiking routes in South Africa:

  • Footprint Hiking Club
  • Hiking South Africa (The Hiking Organization of Southern Africa (HOSA) serves as an umbrella body for all involved in the hiking industry in Southern Africa and is mentioned as an author on this website)

Roetebeskrywings

Die volgende webbladsye het redelike volledige en onlangse beskrywings van roetes in Suid-Afrika:

  • Footprint Hiking Club
  • Hiking South Africa (Die Voetslaanorganisasie van Suidelike Afrika (VOSA) dien as ‘n oorhoofse organisasie vir almal wat betrokke is in die voetslaanindustrie van Suidelike Afrika en word as ‘n outeur genoem op hierdie website)

Wild Cards

Wild Card membership gives you unlimited access to most of Southern Africa’s premier conservation areas, depending on the type of cluster you choose. As many of the hikes take place in nature conservation areas, it’s very useful (and cost effective) to have one.

Wild Cards

Wild Card lidmaatskap gee u onbeperkte toegang tot die meeste van Suid-Afrika se top bewaringsgebiede, afhangende van die tipe “cluster” wat u kies. Aangesien baie van die stappe in natuurgebiede is, is dit baie gerieflik (en geldbesparend) om een te hê.